Feeds:
Færslur
Athugasemdir

Grein sem  birtist í Morgunblaðinu í janúar 2019

Árið sem leið var á heimsvísu eitt það heitasta sem sögur fara af. Árleg losun gróðurhúsalofttegunda vex  enn þrátt fyrir að hörmungarnar sem fylgja í kjölfarið verði sífellt augljósari; ofsaveður, eyðilegging vistkerfa og dauði. Loftslagsbreytingar eru farnar að hafa afar neikvæð áhrif á lífskjör fjölmargra Jarðarbúa og ef ekki rofar til mun það sama gerast hér á landi, ekki hvað síst vegna súrnunar sjávar.

Árið 1997 tók ég þátt í þriðja aðalfundi rammasamnings sameinuðu þjóðanna í Kyoto í Japan. Þar voru tendraðar vonir um að nú myndi mankynið hefja vegferð sem kæmi í veg fyrir alvarlegar loftlagsbreytingar. Fljótlega kom í ljós að fá ríki voru reiðbúin, eða höfðu burði til, að standa við það sem þar var lofað. Bandaríkin heltust fyrst úr lestinni og fleiri lykilríki fylgdu í kjölfarið. Sama virðist vera að gerast nú í kjölfar Parísasamkomulagsins 2015. En uppgjöf er ekki valkostur.

Á 24. ársfundi rammasamnings sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, sem haldinn var í Póllandi í desember sl., var því fagnað innilega að samstaða hafði náðst um 144 blaðsíðna lokaskjal. Fagnaðarlætin voru slík að halda hefði mátt að loftslagsvandinn hefði verið leystur. En það var einungis verið að fagna ákvörðun um reglur til þess hægt sé að mæla og bera saman aðgerðir og losun gróðurhúsalofttegunda þeirra ríkja sem hafa lofað að fylgja Parísarsamkomulaginu. Varla telst það þolanlegur árangur eftir aldarfjórðungs viðræður og samningaumleitanir.  Á sama fundi var lögð fram skýrsla alþjóðlegu vísindanefndarinnar um loftslagsbreytingar sem lýsti hættuástandi ef þjóðir heims taka ekki við sér, að orðum verði fylgt eftir með aðgerðum með markmiði um að takamarka hlýnun við 1,5 til 2 gráður. Skýrslan sýnir að það er til mikils að vinna, að takmarka hnattræna hlýnun við 1,5 gráður, en ef ekki dregur fljótt úr losun má reikna með að meðalhiti komist upp í þær hæðir upp úr 2030.

Til að viðhalda athyglinni á málið hefur aðalritari Sameinuðu þjóðanna boðað leiðtogafund um loftslagsbreytingar í september n.k. undir fyrirsögninni að „baráttan við loftslagsbreytingar sé kapphlaup sem mankynið geti unnið, og verði að vinna“.

Umhverfisráðherra segir í áramótagrein sinni í Fréttablaðinu 9. janúar 2019 að loftslagsbreytingar séu stærsta sameiginlega áskorunin sem við Jarðarbúar stöndum frammi fyrir. Hann fagnar þeim móttökum sem aðgerðaáætlun í loftslagsmálum fyrir Ísland hefur fengið og upplýsir að fram undan séu stórtækar aðgerðir við að binda kolefni úr andrúmslofti og að hætta brennslu innflutts og mengandi jarðefnaeldsneytis í samgöngum hér á landi og nota heldur innlenda og endurnýjanlega orkugjafa.

Víðtæk alþjóðleg samstaða er forsenda árangurs í aðgerðum gegn alvarlegum loftslagsbreytingum. Það sem við gerum á Íslandi, eða jafnvel allri Evrópu leysir ekki loftslagsvandann. Eflaust eru þeir til sem hugsa að best sé að bíða og sjá til í stað þess að innleiða kostnaðarsamar breytingar sem leysa ekki vandann. En er ekki aðgerðaleysi í raun glæpur gegn mankyninu; komandi kynslóðum, börnum og barnabörnum? Sem betur fer eru margar tæknilegar og hagkvæmar lausnir fram komnar sem bíða þess að verða teknar í notkun af ríkjum, borgum og bæjum og fyrirtækjum sem vilja vera í fararbroddi. Og svo eru fjölmargar einfaldar lausnir eins og að stöðva landeyðingu og auka gróðurþekju. Sérhagsmunir, græðgi og skammsýni eru hindranir sem þarf að yfirstíga, bæði hér á landi og í öðrum ríkjum. Ef vel tekst til hjá ríkjum sem leggja sig fram um að leysa vandann er von til þess að þær þjóðir sem draga lappirnar í dag hugsi sig um. Þess vegna er það siðferðileg skylda Íslands að leggja sig fram. Nýleg aðgerðaáætlun sem umhverfisráðherra vitnar til er vísir að því að verið sé að taka vandan fastari tökum hér á landi. En hún er aðeins veikburða upphaf að langri og erfiðri vegferð þar sem hyggjuvitið og úthaldið verða að halda í hönd réttlætis gagnvart komandi kynslóðum.

Auglýsingar

Grein sem ég skrifaði og birtist á http://www.altinget.dk

HISTORIE: Kimen til skilsmissen mellem Danmark og Island i 1918 blev i høj
grad lagt af danskerne selv, og Anden Verdenskrig fuldbyrdede den islandske
løsrivelse.

Af Tryggvi Felixson, Konsulent og rejseleder

Dannelsen af Republikken Island i 1944 var ikke en uundgåelig afslutning på islændingenes kamp for retten til selvbestemmelse. Island og Danmark kunne have levet videre sammen i den union med en fælles konge, som de etablerede 1. december 1918 – en begivenhed, som er blevet fejret i begge lande i 2018.
En vigtig årsag til skilsmissen var at finde i Danmark. Danskerne havde behov for at kompensere for tabet af storriget, som blev manifesteret ved aftalen i Kiel i 1814, og tabet af Slesvig og Holstein i 1864. Det førte til, at danskerne i stigende grad kiggede indad, dyrkede deres egen danske kultur og nationalitet. I helstaten Danmark var der begrænset rum til befolkningsgrupper af anden national identitet. Dansk nationalisme var på den måde kimen til skilsmissen i 1944. Den var også et resultat af, at Islands økonomi blev væsentlig styrket under Anden Verdenskrig, og at Danmark ikke havde mulighed for at tage sig af at forsvare Island i farlige tider. Islændingene havde derfor svært ved at se fornuften i at holde fast i unionen, selv om et fælles statsborgerskab ville have givet mange fordele.

Etableringen af den dansk-islandske forbundsstat
Den regnfulde dag 1. december 1918 stod marinesoldater fra det danske kystvagtskib Islands Falk på rad og række ved regeringsbygningen i Reykjavik. Der blev overbragt en hilsen fra Christian den X., som fra den dag blev konge over forbundsstaten Island. Islands 90.000 indbyggere mente, at de var parat til at bestemme selv. Kongen havde fra denne dag kun en symbolsk rolle som statsoverhoved. Han skulle formelt bekræfte de love, som det islandske parlament, Altinget, vedtog, og udskrive valg, når statsministrene mente, at det var vejen fremad. I starten havde den nye forbundsstat højesteret og kystvagt til fælles med Danmark, og den islandske krone var fast bundet til den danske. Men inden for få år blev disse opgaver overtaget af Island, den islandske krone fik lov til at flyde, og fællesskabet blev begrænset til udenrigstjeneste og selvfølgelig kongen. Ordningen var baseret på en aftale, som skulle gælde de næste 25 år, hvorefter en ny aftale skulle forhandles.

Til trods for at Islands befolkning i 1918 var en af de fattigste i Europa, og at dette var året, hvor over 500 mennesker døde på grund af den spanske pest, og at vulkanen Katla kastede aske over landet, var islændingenes glæde ægte den dag. Danmark var forbundet med monopolhandel, og Islands fald fra sagaernes strålende fortid. Nogle var dog bange for, at Island, som på den tid var et fattigt land, ikke var stærkt nok til at stå på egne ben, og så fordele ved at være tættere forbundet med Danmark.

En langsommelig og udramatisk proces
Union-dannelsen i 1918 var ikke et resultat af en gloriøs revolution, men en etape i en langsommelig og fredelig proces. Det var en udramatisk proces, som var præget af realisme fra islændingenes side, i forhold til hvornår Island var klar til at overtage alle de pligter, som det medfører at være en selvstændig stat, og at have økonomiske muskler til at klare sig uden støtte fra Danmark.

Islændingene var generelt fornøjede med forbundsaftalen af 1918; en 25-års aftale, som skulle genforhandles efter 22 år. Islændingene var bekymrede for, at aftalens fælles statsborgerskab kunne føre til, at danske kapitalister overtog Islands økonomi og de værdifulde fiskeressourcer. Der var en ubalance mellem de to lande, både med hensyn til befolkningstal og økonomisk styrke. Det viste sig dog hurtigt, at de danske i højere grad var handelsfolk end snedige entreprenører, der ikke formåede at udnytte Islands økonomiske potentiale. Det islandske borgerskab voksede derfor hurtigt i styrke.

Mange i Danmark havde den tro, at til trods for, at aftalen var begrænset til 25 år, og begge parter kunne opsige den, var der ingen grund til at frygte en skilsmisse. Der var ingen reelle forsøg fra dansk side på at styrke båndene mellem landene under unionen. For eksempel besøgte kongen kun Island fire gange efter aftalen i 1918, og han havde ikke en officiel bolig på Island.

Der var intet udpræget fjendskab mod Danmark i Island. Men der var heller ikke noget politisk parti i Island, som arbejdede direkte for at opretholde og styrke båndene med Danmark, som tilfældet er med Sambandspartiet på Færøerne. Islændingene ønskede øget selvstændighed og bedre vilkår for at udvikle deres økonomi, men kunne også se fordele ved at være en del af en større enhed. I Danmark voksede forståelsen for islændingenes ønske om selvstændighed i forbindelse med genforeningen med den danske befolkning i Slesvig.
Der er sikkert mange af de over titusinder islændinge, der i dag har deres faste bopæl i Danmark, der kan se fordele ved fælles statsborgerskab i en dansk-islandsk union. Mange islændinge ville i dag uden tvivl finde en fælles valuta fordelagtig.

At erklære sig som en suveræn stat var på den tid et risikofyldt foretagende. Pengemanglen var i perioder så stor, at statskassen i et par år i tyverne ikke havde penge til at drive sin eneste ambassade, den i København. Under den dybe økonomiske krise i trediverne var det ikke kun den dårlige økonomi, som bidrog til tvivlen, om Island kunne klare sig alene, men også frygten for, at man uden dansk støtte ikke kunne hindre, at radikale kræfter tog magten.

Et lille land kan vel ikke være selvstændigt?
Det var mange, som ikke troede på, at et lille land med under 100.000 indbyggere og en økonomi, som byggede på fiskeri, kunne klare sig selv. For eksempel skrev Georg Brandes i avisen Politiken 16. december 1906: „Island hævder sig med sin hovedstad Reykjavik. Har maaske ikke Kristianshavn ti Gange flere Indbyggere end Reykjavik? Naar Kongen drager til Reykjavik, maa dér bygges en Art Skur til Husly for ham; ellers var der ikke Plads. Paa Kristianshavn er der rundlig Plads til Kongen og hele Hoffet. Ja, de tre første Rangklasser kunde flytte ud til os og vilde ikke savne Tag over Hovedet. … Fuldt Selvstyre maa Amager selvfølgelig kræve …“

Et år senere skrev Brandes i et brev til sin gode ven, den islandske digter Matthías Jochumsson: „Vi to gamle og erfarne Mænd maa kunne blive enige om at det er Vanvid for Befolkning paa 70,000 Mennesker at ville være en Stat for sig … De har ingen Handel, ingen Industri, ingen Hær, ingen Flaade, de er tilsammen saa mange som en lille By af femte Rang i England eller Tyskland; de har intet andet end en berømt Fortid …“

Langsomt og sikkert, og trods flere tilbageslag, blev Islands økonomi udviklet fra senere halvdel af 1800-tallet, og islændingenes selvtillid voksede i takt hermed. Handelsforbindelsen med Danmark blev svækket under Første Verdenskrig og blev ikke efterfølgende genoprettet til samme niveau. Direkte handel med andre lande erstattede de danske handelsforbindelser. Det var dog først sent i 1930’erne, at islændingene for alvor begyndte at se en fremtid som republik uden forbindelse med kongehuset i København. Den geopolitiske og økonomiske udvikling bidrog i høj grad til at skabe forudsætningen for skilsmissen.

Globalt var begivenheden 1. december 1918 historisk. Indtil da havde et så lille land ikke opnået status som en suveræn stat.

Økonomiske og geopolitiske forudsætninger
Det var den geopolitiske udvikling, som fik afgørende betydning for Islands fremtid som republik. Hitler indledte en krig, som ændrede alt for Island. Forbindelsen til Danmark blev afbrudt i april 1940, og Islands parlament, Altinget, måtte i al hast lave en revision af forfatningen, fordi kongen i København var uden for rækkevidde til at godkende nye love. Den danske udenrigstjeneste kunne fra april 1940 heller ikke længere varetage Islands interesser.

Island blev besat af fremmed militær magt, først britisk og senere blev der indgået aftale om amerikansk militær tilstedeværelse. På grund af militærets aktiviteter buldrede økonomien fremad, og statskassen, som tidligere i perioder havde været tæt på bankerot, blev fyldt op.

Magthaverne i USA syntes ikke, det var nogen dårlig idé, hvis Island fik status som selvstændig republik. I det mindste var det bedre end at risikere, at landet som en del af Danmark kunne blive en del af Hitlers forlængede arm. Da aftalen med Danmark skulle genforhandles i 1941, var der ingen at forhandle med.

Et indadvendt Danmark hovedårsag til skilsmissen?
Bølgen af ideer om nationalisme og liberalisme skyllede ind over Danmark efter julirevolutionen i Frankrig i 1830. Den påvirkede ikke kun danskerne, men også de privilegerede islandske studerende ved Københavns Universitet.

I 1814 blev Norge tabt til Sverige. Den danske politiker Orla Lehmann (1810-1870) konstaterede i 1838: ”Der gives i Danmark ingen provinser, der gives kun ét Danmark, beboet af danske … Danske af samme æt, med samme historie, et eneste udeleligt folk med fælles karakter og sæder, fælles sprog og litteratur, med fælles minder og forhåbninger.”

Et forsøg på at gøre Slesvig og eventuelt Holstein til en del af helstaten Danmark mislykkes i 1864. Senere sælges de danske kolonier, kun Island, Færøerne og Grønland beholdes. Den danske imperialisme ender på samme tid, som den for alvor begynder i flere europæiske lande. Danmark som en indadskuende nationalstat var født. At være dansker var en skæbne, ikke et valg. Hvis Danmark havde valgt en model som Schweiz med flere relativt selvstændige kantoner og flere officielle sprog, kunne historiens gang måske have været en anden.

Set i dette lys var der i begyndelsen af Islands selvstændighedskamp i første halvdel af 1800-tallet kun to veje for Island: enten at blive integreret i den danske nationalstat og i den danske nation eller at kæmpe for Islands autonomi. Jón Sigurðsson (1811-1879) ledede kampen for Islands selvstændighed fra København. I hans sind var den første vej umulig, fordi der ikke hos ham var nogen tvivl om, at islændingene var en partikulær nation med egne rettigheder – og langt de fleste af hans landsmænd var enige. Men der var heller ikke noget forsøg fra dansk side på at integrere Island. Tværtimod. Danmark hjalp til med at uddanne en islandsk elite, som kunne administrere landet på det islandske sprog. Danmark gav landet en grundlov i 1874, accepterede Islands hjemmestyre i 1904, og kongerigets andet universitet blev oprettet i Reykjavik i 1911.

Skilsmissen var uundgåelig
Island blev gradvis mere og mere uafhængigt af Danmark, både økonomisk og kulturelt. Bloktilskuddet forsvandt i 1918, og trin for trin blev det islandske samfund diversificeret og styrket økonomisk. Med egen højesteret, egen kystvagt og spirende udenrigstjeneste var forudsætningen for en fuldbyrdet skilsmisse til stede. Med besættelsen af Danmark var Island fra 1940 de facto helt selvstændigt fra Danmark.

Man kan diskutere, om tidspunktet for skilsmissen, mens Danmark var kuet af de tyske nazister, var det rigtige. Men selve skilsmissen var på det tidspunkt uundgåelig. Kimen til skilsmissen blev i høj grad lagt af danskerne selv, da de kom frem til, at det at være dansker er ens skæbne og ikke et valg.
—————–
Artiklen bygger på en forelæsning som forfatteren og Gudmundur Hálfdánarson, professor ved Islands Universitet, holdt ved Folkeuniversitetet i Aalborg i september 2018.

 

Følgende artikel blev publiceret i Dansk Islandsk Samfunds Medlemsblad i april 2018.

Island fra forbundsstat med dansk konge til republik

af Tryggvi Felixson

Det er søndag 1. december 1918, et vendepunkt i Islands historie. Det har været et meget besværligt år med en kold vinter, vulkanudbrud i Katla og den spanske syge. Men trods dette er der noget at fejre; landets uafhængighed. Dagen er kulminationen på en lang kamp som startede med genrejsning af Altinget i 1845. Det var en kamp om at flytte den politiske magt fra København til Reykjavik. Island havde status som en udelelig del af Danmark, ganske vist med egen grundlov efter Christinas IXs besøg i landet i 1874, men alle love vedtaget af Altinget kunne først træde i kraft efter godkendelse af kongen i København. Ved systemskiftet i Danmark i 1901 og oprettelsen af hjemmestyre i Island i 1904 blev parlamentarismen indledt. Men Island forblev en del af Danmark.

Den regnfulde dag 1. december 1918 stod danske marinesoldater fra det danske kystvagtskib Islands Falk på rad og række ved regeringsbygningen (Stjórnarráðið), Reykjaviks første bygning af sten, oprindelig bygget som arresthus. Der blev overbragt en hilsen fra Christian den X, som fra den dag blev konge over forbundsstaten Island. Islands 90.000 indbyggere mente at de var parate til at bestemme selv. Kongen havde fra denne dag kun en symbolsk rolle som statsoverhoved. Han skulle formelt bekræfte de love som Altinget vedtog, og udskrive valg når statsministrene mente at det var vejen fremad. I starten havde den nye forbundsstat højesteret og kystvagt til fælles med Danmark, og den islandske krone var fast bundet til den danske, men inden for få år blev disse opgaver overtaget af Island, den islandske krone fik lov til at flyde og fællesskabet blev begrænset til udenrigstjeneste og selvfølgelig kongen. Ordningen var baseret på en aftale som skulle gælde de næste 25 år, hvorefter der skulle forhandles en ny aftale.

For islændingene var glæden genuin den dag. Kongen var kun en fremmed som boede et sted langt væk, og landet Danmark var forbundet med monopolhandel og Islands fald fra en strålende fortid. Nogle var dog bange for at Island, som på den tid var et fattigt land, ikke var stærkt nok til at stå på egne ben. Faktisk var pengemanglen så stor, at statskassen i en periode ikke havde penge til at drive sin eneste ambassade, den i København. Under den dybe økonomiske krise i trediverne var det ikke kun den dårlige økonomi som bidrog til tvivlen om Island kunne klare sig alene, men også frygten for, at man uden dansk støtte ikke kunne hindre at radikale kræfter tog magten.

I 1921 besøgte Christian den X sit Island for første gang. Han kom igen i 1926. Hans ophold var kortvarige, og han havde ingen fast residens på Island. Sommeren 1930 fejrede man Altingets 1000 års jubilæum, og Christian bidrog til festligheden med sin tilstedeværelse. I 1936 besøgte kongen sit rige i nord for sidste gang, og det blev betragtet som et vellykket besøg. Kongen nåede ikke at blive folkekær blandt rigets beboere i nord. Han virkede arrogant, og man var ikke sikker på om han var alvorlig interesseret i Islands ve og vel, når der gik så lang tid mellem hans besøg. Og så talte han heller ikke sproget, som var så vigtigt for islændingenes identitet.

I trediverne og ikke mindst som følge af det vellykkede Alting-jubilæum i 1930, som gjorde islændingene mere selvsikre, fik den idé fodfæste, at Island var bedre tjent med at være republik med en tilstedeværende præsident som kunne tale samme sprog som sine landsmænd. I 1937 vedtog Altinget, at man skulle begynde at forberede Islands overtagelse af udenrigspolitikken, og dermed var kursen sat mod at afvikle rigsfællesskabet. Men økonomien var usikker. Tredivernes krise havde ført til, at flere lande hævede deres toldsatser, hvilket lagde hindringer for den eksport som Islands økonomi var så afhængig af. Men som så ofte var det den geopolitiske udvikling som fik afgørende betydning for Islands fremtid. Hitler startede en krig som ændrede alt for Island. Forbindelsen til Danmark blev afbrudt i april 1940, og Altinget måtte i al hast lave en revision af forfatningen, fordi kongen i København var uden for rækkevide til at godkende nye love. Den danske udenrigstjeneste kunne fra april 1940 heller ikke længere varetage Islands interesser. Island blev besat af fremmed militær magt, først britisk og senere amerikansk. På grund af militærets aktiviteter buldrede økonomien fremad, og statskassen, som tidligere havde været tæt på bankerot, blev fyldt op. Magthaverne i USA syntes ikke det var nogen dårlig idé, hvis Island fik status som selvstændig republik. I det mindste var det bedre end at risikere, at landet som en del af Danmark kunne blive en del af Hitlers forlængede arm. Da aftalen med Danmark skulle genforhandles, var der ingen til at forhandle med. Islændingene havde ikke lyst til at vente på udfaldet af krigen og valgte i stedet at gå deres egen vej.

Christian den X havde forventninger om at alt kunne blive godt igen, når krigen på et tidspunkt sluttede. Men der var ingen vej til bage. I marts 1944 vedtog Altinget en grundlovsændring som blev forelagt folket gennem et referendum. Der var ingen tvivl om folkets vilje, og den nye republik blev etableret, da Altinget og omtrent en fjerdel af Islands befolkning var samlet på de hellige sletter ved Þingvellir den 17. juni 1944. I øsende regnvejr blev et telegram med lykønskninger fra Christian den X læst op ved afslutningen af ceremonien. Skilsmissen var en realitet.

Men var dannelsen af Republikken Island en nødvendig afslutning på islændingenes kamp for retten til selvbestemmelse? Kunne der være blevet en anden afslutning, hvis Christian X havde anvendt mere af sin tid på at pleje relationerne til Islands befolkning, eller hvis anden verdens krig ikke havde ændret den geopolitiske situation og styrket Islands økonomi? Guðmundur Hálfdánarson, professor i historie ved Islands Universitet, kommer til et møde i Dansk-Islandsk Samfund i september og vil forsøge at svare på spørgsmålet.

Artiklen bygger på bogen ”Fyrstu Forsetarnir” (de første præsidenter) af Guðni Th. Jóhannesson, nuværende præsident af Island og tidligere professor ved Islands Universitet.

 

 

Den islandske krones elendighed

af Tryggvi Felixson

Denne artikel blev publiceret i Dansk Islandsk Samfunds medlemsblad, Nyt fra Island, i september 2017.

Igen ser islændingene deres valuta, den islandske krone, flyde som en korkprop på et bølgende hav. Hvis historien gentager sig, vil det kunne gå rigtig galt. Det aktualiserer spørgsmålet, om en selvstændig valuta i en lille (for ikke at sige mikroskopisk) åben økonomi med frie kapitalbevægelser er forenelig med økonomisk stabilitet? Islands finansminister og hans nye Reformpartiet mener, at svaret er nej. De andre partier i regeringen er ikke lige så skeptiske, og for tiden undersøges om der findes andre veje. Men der er ikke mange som tror på, at en selvstændig islandsk krone er forenelig med den økonomiske stabilitet som så mange længes efter. Men kan den islandske krone erstattes med Euroen, eller kan vi få den danske krone tilbage?

Island var en del af den nordiske møntunion, som sikrede stabile valutakurser i hele Norden frem til den første verdenskrig i 1914. Men så valgte islændingene at sige farvel til den danske krone. Fra slutningen af 1930´erne har islændingene skulle leve med, at deres valuta har været på en tilsyneladende evig nedtur. I 1980 skulle islændingene betale 100 islandske kroner for at skaffe sig 1 dansk krone, og den havde dermed tabt 99 % af sin værdi fra skilsmissen med den danske krone. Det år skar man to nuller af den islandske mønt, og dermed kunne man veksle en islandsk krone for en dansk krone som i 1920´erne. Men det var et kosmetisk indgreb uden varig effekt.

Det meste af tiden siden skilsmissen med den danske krone har den islandske centralbank, Sedlabanki Islands, fastlagt valutakursen. Igennem mange årtier regulerede Sedlabankinn kursen for at sikre en rimelig god økonomi i fiskeindustrien, som var rygraden i Islands økonomi og velstand. I gode tider i fiskeindustrien steg lønningerne og omkostningerne; det var festlige dage for Islands befolkning. Men det førte ofte på kort tid til, at det økonomiske grundlag svigtede. For at rette kursen for de eksporterende erhverv blev valutaen devalueret. Det udviklede sig til et system, hvor lønninger, inflation og devalueringer indgik i en spiral, hvor Sedlabankinn devaluerede kronen, så snart fiskeindustrien var ved at havne i økonomisk uføre.

Det viste sig at være meget svært at komme ud af denne spiral. Dog lykkedes det i starten af 1990´erne og frem til krisen i 2008. I denne periode oplevede islændingene i historisk perspektiv lav inflation, frie kapitalbevægelser og relativ stabil valutakurs. Som konsekvens af den voldsomme finanskrise i 2008 tabte kronen 50 % af sin værdi i fremmed valuta på kort tid. Det havde en meget negativ indvirkning på familieøkonomien hos de fleste islændinge. Krisen medvirkede til at Island søgte om medlemskab i EU, i håb om også at kunne få Euroen med i købet. Medlemsskabsdrømmen er for længst opgivet, men det er drømmen om en stabil valuta ikke.

Som følge af krisen blev kronen underlagt valutarestriktioner. Devaluering sammen med andre heldige omstændigheder førte til forbedring af økonomien, som i dag har høje vækstrater kombineret med lav inflation. Ikke mindst indtægter fra turismen har bidraget til, at valutareserven er vokset. Fra i år er der ikke længere restriktioner på valutahandel. Kursen på den islandske valuta har som følge deraf været i kraftig forbedring. Stabilitet kan man dog ikke tale om.

For at illustrere ændringen betalte man i januar 2007 12 islandske kroner for en dansk krone, og i december 2010 skulle man af med 25 kroner for at skaffe sig en dansk krone. Fra 2015 er værdien af den islandske krone steget kraftigt, men med store fluktuationer. For eksempel skulle man i starten af 2017 betale 15 til 16 islandske kroner for at skaffe sig en dansk krone. I august 2017 var man nødt til at trække 18 kroner op af lommen for at få fat i én sølle dansk krone.

En højere valutakurs styrker købekraften i en åben økonomi, men kan hurtigt udvikle sig til et større problem for de dele af økonomien som får betalt deres varer og tjenester i fremmed valuta. Så nu klager fiskeindustrien over dårlig økonomi, turisten forkorter sit ophold i Island og lammekødet kan ikke eksporteres. Eksporten af islandsk lammekød har ikke længere en væsentlig betydning for islandsk økonomi, og som i de fleste andre lande høres bøndernes høje røster, når det går dårligt. Og når erhvervslivet begynder at klage over en høj valutakurs, frygter folket at Island igen er på vej ind i den økonomiske rutsjebane som de kender alt for godt. Det aktualiserer spørgsmålet, om der ikke findes en anden valuta eller valutamodel som kan erstatte den elendige islandske krone. Vejen til en stabil islandsk valuta har ingen endnu fundet opskriften på, det vil sige en vej som går udenom det europæiske fællesskab. Men kan Island så ikke bare indgå i en aftale med Danmarks Nationalbank og efter snart 100 års skilsmisse genindføre den danske krone som betalingsmiddel?

Grein birt í Fréttablaðinu 2. mars 2016:

Orkumálastjóri segir í grein í Fréttablaðinu 27. febrúar 2016, að í rammaáætlun þurfi í mörgum tilfellum að endurvinna fyrra mat á virkjunarkostum í verndarflokki út frá nákvæmari skilgreiningu á svæðismörkum. Þessi fullyrðing hans stenst ekki því í skýringum við lög um rammaáætlun er tekið fram að virkjunarsvæði í vatnsafli miðist við allt vatnasvið fallvatns ofan þeirrar virkjunar sem nýtir fallið og farveg fallsvatnsins neðan virkjunar. Hugmyndir um að það dugi að breyta útlínum virkjunarhugmynda í verndarflokki lítilega, eins og t.d. Norðlingaölduveitu, og kalla þær nýju nafni eru því ekki gjaldgengar.

Rammaáætlun byggir á því að skoða margar tillögur um virkjanir samtímis og draga í þrjá dilka; landsvæði sem vænlegt væri að virkja (nýtingarflokk), svæði sem skoða þyrfti betur (biðflokk) og svæði sem heilladrýgst er að hlífa við virkjunarframkvæmdum (verndarflokk). Þær leikreglur sem Alþingi setti um rammaáætlun með lögum kveða skýrt á um að hefja skuli undirbúning að friðlýsingu landssvæða sem ástæða þykir til að friðlýsa gagnvart orkuvinnslu. Þessu ákvæði laganna hefur umhverfisráðherra ekki sinnt sem skyldi.

Markmiðið rammaáætlunar er að ná sem víðtækastri sátt um landnýtingu með víðtæku samráði, opnu matsferli og greiningu hæfustu sérfræðinga. Það var grundvallaratriði að svæði sem færu í verndarflokk yrðu ekki tilefni til frekari átaka gagnvart virkjunaráformum; og að næsta stig í umfjöllun um þessi svæði yrði tillaga að verndun þeirra.

Þessu vill orkumálastjóri nú breyta orkugreiranum í hag. Gangi áform hans og Landsvirkjunar eftir yrði grundvelli rammaáætlunar raskað til ónýtis! Löggjafinn vitandi vits vildi ekki hleypa Orkustofnun að svæðum sem hann jafnframt hafði falið umhverfis- og auðlindaráðherra að undirbúa fyrir friðlýsingu. Hefði Alþingi valið þá leið sem orkumálastjóri lýsir eftir, hefði löggjafinn skapað mikla óvissu um friðlýsingarferlið og um leið stofnað til meiri vanda en hann var að reyna að leysa.

Að heimila, Orkustofnun, opinberri stjórnsýslustofnun, að eftir hentugleika leggja fram tillögur að virkjunum á svæðum sem löggjafarvaldið hefur áður ákveðið að beri friðlýsa, stenst hvorki lög né góða stjórnsýsluhætti.

Að lokum, mikla furðu vekur að orkumálastjóri skuli leyfa sér að ráðast á verkefnisstjórn rammaáætlunar með órökstuddum ásökunum um að þar fari fámenn klíka sem framið hafi valdarán. Slíkur málflutningur skaðar trúverðuleika þeirrar mikilvægu stofnunar sem hann fer fyrir.

 

Mér var bruðið að lesa tillögur að nýjum starfsreglum fyrir verkefnisstjórn rammaáætlunar. Það var sem Landsvirkjun hefði stýrt pennanum. Að mínu mati yrði margrar ára starf lagt í rúst ef reglurnar taka gildi í þessu formi. Hér er bréfið mitt til ráðherra.

Bréf til Sigrún Magnúsdóttur, Umhverfis- og auðlindaráðherra

 21. febrúar 2015

 Athugasemdir vegna tillögu að breyttum STARFSREGLUM verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar

Það vekur bæði furðu og áhyggjur að umhverfis- og auðlindaráðherra hefur lagt fram tillögu sem mun breyta grunnreglu rammáætlunar, að svæði í verndarflokki verði ekki tilefni til frekari átaka um virkjunaráform heldur verði tekið til við að vernda þau í samræmi við þar að lútandi lög.

Það var Framsóknarflokkurinn sem átti frumkvæði að því að leggja upp í þá vegferð sem gengur undir nafninu „rammaáætlun“. Hugmyndin kom fyrst fram þegar Steingrímur Hermannsson var forsætisráðherra. Málið komst svo á rekspöl í ráðherratíð Sivjar Friðleifsdóttur og Finns Ingólfssonar. Þáverandi formaður Landverndar, Jón Helgason, fyrrverandi forseti Alþingis, vann ötullega að því að koma þessu verkefni í gang. Ég naut þeirra forréttinda að starfa við hlið hans á þeim tíma.

Aðferðin sem rammaáætlun byggir á er í senn einföld og flókin og tímafrek; að skoða margar tillögur um virkjanir samtímis og draga í þrjá dilka; landsvæði sem vænlegt væri að virkja (nýtingarflokk), svæði sem skoða þyrfti betur (biðflokk) og svæði sem heilladrýgst er að hlífa við virkjunarframkvæmdum (verndarflokk).

Markmiðið rammaáætlunar var að ná sem víðtækastri sátt um landnýtingu með víðtæku samráði, opnu matsferli og greiningu hæfustu sérfræðinga. Það var grundvallaratriði að svæði sem færu í verndarflokk yrðu ekki tilefni til frekari átaka gagnvart virkjunaráformum, og að næsta stig í umfjöllun um þessi svæði yrði tillaga að verndun þeirra. Það var einnig ljóst að áfram yrði fjallað um þá kosti sem féllu í nýtingarflokk í samræmi við lög um umhverfismat og þar að lútandi leyfisveitingar.

Þær leikreglur sem framangreindir ráðherra Framsóknarflokksins lögðu grunn að voru lögfestar 16. maí 2011 í lögum um verndar- og orkunýtingar áætlun. Í 6. gr. þeirra laga segir „stjórnvöld skulu þegar Alþingi hefur samþykkt verndar- og nýtingaráætlun hefja undirbúning að friðlýsingu landssvæða sem ástæða þykir til að friðlýsa gagnvart orkuvinnslu samkvæmt verndarflokki áætlunarinnar“. Í skýringum við frumvarpið er tekið fram að virkjunarsvæði í vatnsafli miðist við allt vatnasvið fallvatns ofan þeirrar virkjunar sem nýtir fallið og farveg fallsvatnsins neðan virkjunar. Einnig er tilgreind sú meginregla að hvers konar framkvæmdir og rannsóknir vegna virkjunarkosta í verndarflokki séu óheimilar.

Á heimasíðu ráðuneytisins eru nú til kynningar tillögur að breyttum starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar. Um er að ræða grundvallarbreytingu á gildandi reglum, en ekki smávægilegar lagfæringar. Ekki hafa komið fram nokkur rök fyrir því að ekki sé hægt að ljúka núverandi mati með gildandi reglum. Að gerð sé svo veigamikil breyting á starfsreglum þegar verkefnið sem þær ná til er að komast á lokastig, er tæplega samræmanlegt góðum stjórnsýsluháttum. Þá má efast um að ráðherra fari að lögum (6 mgr. 10. gr.) sem tilgreina að ráðherra seti reglur um hvernig verkefnisstjórn skuli starfa að fengnum tillögum verkefnisstjórnar.

Því er heillvænlegast fyrir samfélagið að halda sig við gildandi reglur og láta hugsanlega endurskoðun bíða næsta áfanga.

Áhyggjur mínar beinast sérstaklega að grein 7 í tillögu ráðherra. Þar stendur eftirfarandi:

«Verkefnisstjórn fær afhentan lista frá Orkustofnun yfir virkjunarkosti sem að mati Orkustofnunar eru nægjanlega skilgreindir til að fara til umfjöllunar hjá verkefnisstjórn og lýsingu á fyrirhugaðri virkjun í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 530/2014 um virkjunarkosti í verndar- og orkunýtingaráætlun. Verkefnisstjórn skal taka þá virkjunarkosti til umfjöllunar og fela faghópum að hefja vinnu við mat á þeim virkjunarkostum og þeim landsvæðum sem viðkomandi virkjunarkostir hafa áhrif á.».

Með þessu er hlutverk Orkustofnunar aukið frá gildandi reglum. Það muni valda uppámi og óvissu í friðlýsingu á svæðum sem fallið hafa í verndarflokk og magna ófrið um virkjanir.

Framangreind grein veitir Orkustofnun að því er virðist ótakmarkaða heimild til að leggja fram tillögur til mats á virkjunarkostum. Verkefnistjórn rammaáætlunar ber að fara að tillögum Orkustofnunar og taka slík svæði til mats. Svæði sem eftir umfangsmikið mat og ákvörðun Alþingis er búið að skilgreina í verndarflokk. Svæði sem lögum samkvæmt ættu að vera í friðlýsingarferli, verða aftur bitbein.

Hlutverk Orkustofnunnar er með umtalsvert veigameira en verið hefur fram að þessu. Ég skil 2.mgr. 9. gr. laganna sem svo að Orkustofnun skuli leggja fram tillögur um nýja virkjunarkosti og þá sem áður hafa verið settir í biðflokk. Löggjafinn vitandi vits vildi ekki hleypa Orkustofnun að svæðum sem búið væri að setja í verndarflokk, þ.e. svæði sem hann jafnframt hafði falið umhverfis- og auðlindaráðherra að undirbúa fyrir friðlýsingu. Hefði hann gert það hefði hann jafnframt skapað mikla óvissu um friðlýsingarferlið sjálft og skapað meiri vanda en hann var að reyna að leysa.

Þessi tillaga er ekki eingöngu í mótsögn við 2. mgr. 9. gr. laganna. Hún er einnig augljóslega í fullkomnu ósamræmi við viðtekna og almenna stjórnsýsluhætti; að heimila opinberri stjórnsýslustofnun eftir hentugleika leggja fram tillögur að virkjunum á svæðum sem löggjafarvaldið hefur áður ákveðið að beri friðlýsa.

Falli ráðherra ekki frá þessum áformum brestur sá grunnur fyrir rammaáætlun sem lagður var fyrir 17 árum síðan. Það yrði til að ónýta það brautryðjendastarf sem framsýnir ráðamenn Framsóknarflokksins lögðu upp með og víðtækur stuðningur var við. Það yrði mikið óheillaspor! Hætt er við að ófriður magnist og við taki langur málarekstur fyrir dómstólum landsins, sem kostar bæði fé og leiðindi. Ég bið því ráðherra að staldra við, draga tillöguna til baka og standa vörð um grundvöll rammaáætlunar, og gera ekki breytingar á gildandi reglum sem skapa yfirvofandi hættu á að farið verði að hrófla við svæðum sem komin eru í verndarflokk.

Með vinsemd og virðingu, Tryggvi Felixson

Men har islændingene det bedre?

Artikel publiceret i Nyt fra Island, udgivet af Dansk Islandsk Samfund, december 2015:

”Guð blessi Ísland” er et citat som islændingene forbinder med en tale som daværende statsminister Geir H. Haarde holdt til nationen i oktober 2008. Island befandt sig i en alvorlig og næsten ubegribelig krise. Det var en krise der ikke lignede de kriser som islændingene så mange gange før har oplevet gennem landets historie: kriser og katastrofer skabt af vulkanudbrud, jordskælv eller fordi landet var omringet af is fra Grønland. Det var en krise skabt af mennesker, mest af islændingene selv. Når landets banker står til at blive lukket og der ikke findes mere valuta til at importere nødvendigheder, er der risiko for at hele samfundet vil gå i stå.

Islændingene havde inden krisen lånt mange penge fra udlandet. De lånte penge blev i løbet af få år enorme summer: op til 7 gange højere end den årlige nationale produktion (BNP) i 2008. Der var tale om privat låntagning, penge som i høj grad blev kanaliseret gennem landets tre banker (Landsbanki, Glitner og Kaupthing). Kreditorerne har tabt det meste. Det er et mysterium hvad der blev af de mange penge.

Bankerne var for store for Island

I løbet af 2008 kom det globale finansieringssystem i krise, og krisen blev meget alvorlig efter den amerikanske banks Lehman Brothers krak i september samme år. De islandske banker havde i længere tid haft vanskeligheder med at refinansiere deres enorme gæld. Efter Lehman Brothers krak blev det helt umuligt at finde penge på de globale lånemarkeder. Selv om den islandske stat gerne ville træde til med hjælp, var det ikke muligt. Der var ikke penge nok i selve statskassen. Sedlabankinn, der er søsterbank til Danmarks Nationalbank, kunne i princippet have trykt nogle flere islandske kronesedler. Men det ville have været til ingen nytte, fordi de udenlandske kreditorer skulle have deres penge i international valuta. Island havde opbygget et banksystem som var mange gange større end et land med lidt over 300.000 indbyggere kunne bakke om når det går galt. Det så rigtig mørkt ud. Der var sandelig behov for den guds hjælp som statsministeren bad om.

Og hjælpen er kommet. Mørket i økonomien er erstattet af lys. Økonomien vokser med mindst 4 % i år og Sedlabankens prognoser for de kommende år indikerer at der er tale om en vedvarende positiv udvikling. Arbejdsledigheden er under 4 % og balancen i statens økonomi er positiv. Og trods uhørt høje lønstigninger efter en lang periode med uro på arbejdsmarkedet, er inflationen under den magiske 2 % grænse, takket være gunstige oliepriser og en styrket islandsk krone. Nu kommer der så en rigtig stor gave! Statens gæld vil kunne blive reduceret med over 300 milliarder islandske kroner, hvis alt går som planlagt.

Kreditorerne betaler for at komme ud af Island

Efter forhandlinger med de krakkede bankers kreditorer, ser det ud til at den kæmpestore udenlandsgæld er ved at forsvinde. Hvordan kan det lade sig gøre? Altinget har vedtaget love om valutarestriktioner og hindringer for at der udbetales fra konkursboerne hvis der er risiko i forhold til den finansielle stabilitet. Med det som udgangspunkt har staten en god forhandlingsposition i forhold til kreditorerne, som ønsker udbetalinger i valuta for at komme hurtigst muligt ud af den islandske økonomi med de værdier de kunne finde i konkursboerne. Kreditorerne kan komme ud med deres værdier under den betingelse at det ikke truer finansiel stabilitet. Det betyder faktisk at en del af værdien overførers til staten til at sikre stabilitet. Udgangsbilletten koster over 300 milliarder kroner. Det er mange penge i forhold til et årlig BNP som lyder å 2.000 milliarder kr.

Selvfølgelig takker Islands nuværende regering sig selv for økonomiens gunstige tilstand. Men i bagspejlets klogskab kan man se, at alle regeringer fra oktober 2008 har gjort noget rigtigt for at underbygge en vellykket omvej fra nationalt bankerot.

Det er nogle som mener at erfaringen i Island vil blive en del af lærebøgene til verdens økonomistuderende i fremtiden.

Utaknemligt folk

Så skulle man tro at Islands befolkning var lettet og i taknemmelighed udtrykte støtte til regering og de partier som har ledet landet gennem krisen og mod en lysere fremtid for økonomien. Det er ikke tilfældet! Gallup viser at de to partier, det konservative Sjálfstæðisflokkurinn og midterpartiet Framsóknarflokkurinn, som har dannet flertalsregering de sidste par år, har en tilslutning på lidt over 30 % af vælgerne. Gallup viser også at det ikke går godt for de 2 partier som dannede den tidligere regering; det socialdemokratiske Samfylking og De Venstre Grøne. Samlet har de 2 partier en tilslutning som er omkring 20 %. Det er Piratpartiet, som fik 3 mandater af 63 ved sidste valg til Alting, som har den bredeste støtte blandt befolkningen. Piraterne har det sidste halve år ifølge Gallup haft støtte fra godt over 30 % av vælgerne.

Den styrkede økonomi har heller ikke stoppet islændingenes længsel efter at flytte væk. I perioden 2009 til 2014 flyttede 7.000 flere islandske statsborgere fra Island end der flyttede tilbage fra udlandet. Det svarer til over 2 % av landet befolkning. Til trods for opsving i økonomien fortsætter den negative migrationstrend i 2015.

Hvis det ikke var for indvandring af udenlandske statsborgere, havde det været helt umuligt at skaffe arbejdskraft til den voksende økonomi. Det er ikke mindst turismen, der har bidraget mest til økonomiens vækst, som ikke kan klare sig uden hjælpende hånd fra udenlandsk arbejdskraft. Tal fra september 2015 viser at antallet af overnatninger på hoteller er vokset med 27 % i forhold til året før.

Løftebrudet skræmmer

Hvorfor stopper fraflytning fra Island ikke når den økonomiske udvikling er positiv, og hvad forklarer vælgerflugten fra de gamle partier? Svaret kunne være en generelt negativ sindstilstand blandt befolkningen i kølvandet på krisen. Det kom som et chok at systemet ikke var mere robust. Men det kan også være at løfter om reformer ikke er blevet indfriet. Hvad blev der af den nye grundlov som blev lovet og vedtaget ved en folkeafstemning? Hvorfor bliver ikke alle reformtiltagene som Altinget blev enig om i kølvandet på krisen gennemført? Hvad blev der af valget om EU medlemskab som alle partier havde lovet? Hvor er den boligpolitiske reform som er lovet?

Og så er økonomien måske ikke helt så god som nøgletallene indikerer? Der er en underliggende usikkerhed om økonomiens fremtid med en svingende valuta, forventninger om højere inflation og boliglån, hvis hovedstol stiger i takt med prisstigningerne. Renterne er også meget høje. Sedlabankinn har nylig hævet 7 dages renten til 5,75 % for at undgå at inflationen, som konsekvens af de høje lønstigninger, oversiger 2,5 % målet. Relativt lave timelønninger betyder at islændingene skal arbejde ekstra længe for at klare dagen og vejen, og det går ud over familielivet. Boligpriserne er høje og der mangler både alternative boligformer og finansiering af den dominerende ejerbolig politik til rimelige renter. Mange unge mennesker har svært ved at skrabe sammen til boligkøb og huslejen stiger, bl.a. pga. at flere boliger udlejes til turister. Hvis den nuværende regering skal holde magten efter valget til Altinget i 2017, skal den hurtigt ændre nogle af disse bekymringer.